از شایعترین علل مراجعات پزشکی مشکلات پوستی است. گاهی افراد از بدرنگ شدن پوست خود شکایت دارند. باید دانست از عوامل مهمی که تامین کننده صفا، خوبی و شادابی رنگ پوست می باشد رسیدن خون دارای قوام و کیفیت مناسب و به مقدار کافی به عروق ریز پوست در نواحی مختلف است. مثلا در بیمارانی که اختلالات عروقی اندام تحتانی پیدا می کنند، به عنوان یک پیامد دچار تغییر رنگ پوست این ناحیه می شوند.
طبعا هر چیزى که اثر منفی بر کیفیت و قوام خون و میزان خون رسانی داشته باشد موجب بدرنگی پوست می گردد. از میان عواملی که تاثیر منفی بر رنگ پوست می گذارند می توان موارد زیر را برشمرد:
👈بیماریهای مزمن
👈وجود طولانی مدت برخی حالات روحی-روانی نظیر غم، ترس، نومیدى، نفرت، حسد، فکروخیال زیاد
👈افراط در آمیزش جنسی
👈استفاده بیش از حد از داروهای مسهل و مدر

✔️همچنین از مهمترین عوامل مؤثر بر سلامت پوست ،داشتن خواب کافی و متعادل می باشد. باید دانست هم کم خوابی و هم پرخوابی و هم به وقت نخوابیدن تاثیرات سوء بر سلامت پوست و زیبایی آن دارند.

🚫 یکی از کارهایی که اخیرا شایع شده است خوردن سرکه سیب و عرق زیره به منظور کاهش وزن می باشد. افرادی که به این دستور عمل می کنند باید بدانند که مداومت بر مصرف سرکه علاوه بر آثار سوء بر معده و اعصاب می تواند باعث بدرنگی پوست و میل آن به تیره شدن و بروز لکه های پوستی گردد. همچنین عرق زیره نیز با مداومت دارای آثار سوء بر باروری و نیز باعث زرد شدن و بدرنگی پوست می گردد. حتی زیاد بوییدن زیره نیز می تواند تاثیر سوء بر رنگ پوست صورت داشته باشد.


(دکتر محمدعلی زارعیان - رزیدنت طب سنتی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران)