خاطرات پزشکی

امروز عصر هنگامی که مشغول ویزیت بیماران بودم، خانمی 24 سالة مراجعة کردند با شکایت مصرف تخم کتان وسُعد کوفی با نیت بهرمند شدن نوزاد از هوش بهتر (بر اساس نقل قول هائی از روایات مذهبی)؛ اما به علت نگرانی از عوارض زیان بار مراجعة کردند؛ در ضمن متوجه بروز سردرد با مصرف این داروها شده اند.
راه ساده وبی زحمت، آن است که به بیمار بگویم با توجه به یاد شدن این گیاهان در روایات واحادیث، خوب است وان شاء الله ضرر ندارد، کاری که مدعیان همیشة انجام می دهند ... وهمواره شاهد آسیب بیماران از این توصیه ها غیر مستند وغیر علمی هستیم.
اما همه متخصصین می دانند که بررسی علمی احادیث طبی یک پژوهش تخصصی است که تا الآن انجام نشده ، وصحت احادیث طبی از سند تا محتوای آنها ومهمتر سازگاری با مردم این زمان با سبک زندگی فعلی، ومنطقة ای مثل ایران معلوم نیست ..
برای او توضیح دادم که داروها غالباً با مقدار زیاد و مصرف در مدت طولانی زیانبار هستند؛ که همان جا فرمودند از ابتدای بارداری، یعنی از سه ماه پیش هر روز این گیاهان را مصرف کرده اند.
پزشکان می دانند اثر سوء داروها بر جنین (علم تراتولوژی) در سه ماه اول شدیدتر است، وغالباً باعث سقط می شود .. با توجه به نگرانی او، وسؤالاتی درباره روش سقط اگر داروها خطرناک باشند، به او این نکته را توضیح دادم، وگفتم: اگر دارو باعث آسیب شود، غالباً باعث سقط می شد .. لذا، امید داشته باش که مشکلی پیش نیاید ...
اما داروها مصرف شده:
تخم کتان: بر اساس مطالعات انسانی وحیوانی، مصرف آن برای جنین ضرر ندارد؛ حتى با مقدار 10% رژیم غذائی.
سعد کوفی: این گیاه چندین گونه است، در اصل باید گونه مصرف شده توسط گیاه شناس تشخیص داده شود تا قطعی ترین پاسخ به بیمار تقدیم شود؛ اما به صورت عملی نمونه های شایع موجود در بازار گیاه مصرف شده تلقی می شود.
طبق متون طب سنتی مدر حیض ومفتح افواه عروق است لذا می توانست با مقدار بیشتر باعث سقط شود؛ همچنین با توجه به زیان هائی که برای مصرف آن بدون مصلح ذکر شده است، به نظر می رسد نباید در دوره بارداری داروی أمن تلقی شود.
در منابع طب جدید اطلاعاتی درباره امنیت این گیاه در دوران بارداری در دسترس نیست (Cyperus longus - L) و (Cyperus rotundus L).

نتیجة گیری:
1) از مصرف هرگونه گیاه، فراورده گیاهی ودارو بدون نظر پزشک متخصص پرهیز کنید؛ مصرف خودسرانه داروها (وگیاهان) خطرناک است.
2) از توصیه های غیر مسؤولانه مدعیان هراس داشته باشید، وبه هیچ یک از آنها عمل نکنید؛ کتاب های که صحت اطلاعات پزشکی آنها توسط مراجع ذی صلاح پزشکی تأیید نشده، می تواند حاصل تراوش گمان مدعیان باشد.
3) همگی برای سلامت جنین مراجعة کننده دعا کنید، با توجه به دانش محدود بشر، زیان به جنین قطعی نیست، لذا نباید اقداماتی مثل سقط انجام دهد؛ به امید دعای خیر شما، ان شاء الله فرزندی صالح، زیبا، وباهوش به جامعة تقدیم کند ...

یادداشت ها:
روایت اثر سُعد بر حافظة فاقد سند است؛ نگاه کنید به:
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa11427

منابع:
عقیلی علوی. مخزن الادویه. چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران؛ 1392.
Gardner Z. American Herbal Products Association’s Botanical Safety Handbook. Hoboken: CRC Press; 2013


🔰کانال جامعه دانشگاهی طب سنتی ایران🔰
https://telegram.me/joinchat/BFLrdDwx7ES3SZKEMW7V8w.