در تابستان بهترین زمان ورزش اندکی پس از طلوع آفتاب در خنکای صبح است. این زمان را از دست ندهیم.

جامعه دانشگاهی طب سنتی ایران👇👇
@persianmedicine