صرف ماش در فصل بهار و تابستان، در سرزمین‌های گرم، افراد گرم‌مزاج یا در تب های گرم مفید است و باعث تسکین حرارت می شود.

جامعه دانشگاهی طب سنتی ایران👇
https://telegram.me/joinchat/BFLrdDwx7ES3SZKEMW7V8w