ماکارونی، پاستا و لازانیا از دیدگاه طب ایرانی، غذای غلیظ محسوب می شوند و مصرف آنها در افرادی که دچار افزایش غلظت یا چربی خون هستند یا افرادی که مبتلا به ضعف هضم هستند توصیه نمی شود.

@persianmedicine