25 تیرماه،
🌺روز طب ایرانی🌺
و آغاز 👈برنامه‌ی کشوری ادغام خدمات طب سنتی در نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی👉
بر تلاشگران عرصه‌ی سلامت و مردم ایران زمین مبارک و فرخنده باد.
@persianmedicine