📢 آدرس و شماره تلفن درمانگاه های دانشگاهی طب سنتی ایران
🔷تبریز🔷

🎯دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
 📍خیابان آزادی(کمربندی)، حدفاصل چهارراه مارالان و حافظ، مرکز آموزشی درمانی سینا، ساختمان کلینیکهای تخصصی، درمانگاه طب سنتی.
📞 35498262


مطالب بیشتر در:       https://telegram.me/persianmedicine