🎯سلامتکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی یزد
📍اردکان خیابان امام خمینی، دانشکده طب سنتی اردکان
📞

مطالب بیشتر در:       https://telegram.me/persianmedicine