📢 آدرس و شماره تلفن درمانگاه های دانشگاهی طب سنتی ایران

🔷ارومیه🔷


🎯سلامتکده طب سنتی بیمارستان امام خمینی (ره)

📍ارومیه . خیابان ارشاد. مرکز آموزشی درمانی بیمارستان امام خمینی(ره) . بخش درمانگاههای 

تخصصی

📞0443 345 7287


🔰کانال جامعه دانشگاهی طب سنتی ایران🔰

https://telegram.me/joinchat/BFLrdDwx7ES3SZKEMW7V8w